Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 mei 2019.

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Tilburg. Deze vergadering zal worden gehouden op 29 mei 2019, Dolfijn l the plays to be Ringbaan Oost 2A, 5013 CA Tilburg.

De 1e verdieping is open vanaf 19:15 uur en de vergadering zelf vangt aan om 19:30 uur.

Sinds de start van het seizoen worden in de huisleagues punten gegeven voor winst van de teamgame, teamtotaal, individuele games en individuele totalen. Maar zodra een team tijdens de wedstrijd een speler wisselt gaat het mis bij de individuele totalen, het totaal over één of twee games is over het algemeen altijd lager dan het totaal over drie of vier games. Teams die tijdens een speeldag wisselen zijn hierdoor in de afgelopen weken benadeeld.

Het is ook niet mogelijk om hier iets aan te veranderen door bijvoorbeeld de games van de (wissel)spelers op te tellen, want als een speler wordt gewisseld veranderd vaak ook de volgorde van de spelers.

Onlangs hebben we deze regel met terugwerkende kracht gewijzigd, waardoor de puntenverdeling weer als vanouds is:

  • 2 punten voor een gewonnen teamgame
  • 2 punten voor een gewonnen individuele game
  • 2 punten voor het gewonnen teamtotaal

De puntentelling op de standenlijsten is sinds speelweek 8 iets gewijzigd, en voortaan zijn er minder punten te behalen tijdens een wedstrijd.

Het is alweer bijna september en dat betekent dat een nieuw bowlingseizoen voor de deur staat. De één zal er nog niet aan moeten denken, bij de ander begint het alweer te kriebelen. Bij het bestuur zijn alle voorbereidingen in volle gang om het iedereen zo goed mogelijk naar zijn zin te maken.

Ledenadministratie

Per 1 september moet de ledenadministratie van onze bowlingvereniging up-to-date zijn. Dat is het moment dat de facturering voor het nieuwe seizoen loopt. Het merendeel heeft tijdig de contributie tijdig betaald, echter nog niet iedereen. Lees hier meer over contributie 2018-2019.

Vergeet je niet om tijdig te betalen?

Het tijdig betalen van de contributie blijft de verantwoording van elk lid, evenals het tijdig afmelden (afmeldingstermijn is inmiddels verstreken). Het bestuur heeft besloten dat bij nalatigheid in de nakoming van de contributieverplichting voortaan het lid zonder pardon wordt afgemeld bij de Nederlandse Bowling Federatie. Dit om financiële risico's te beperken aangezien de Nederlandse Bowling Federatie op haar beurt de BVT factureert m.b.t. de verschuldigde contributie.

Indien je door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dan dien je tijdig, dat wil zeggen vóór 17 augustus 2018, contact op te nemen met Ledenadministratie in de persoon van Remco Verhoeven (). Deze zal met je overleggen of een betalingsregeling mogelijk is, en zo ja, in welke vorm deze kan worden gegoten.

Lees hier meer over contributie 2018-2019

Ondanks de zomerse temperaturen wil ik jullie toch al een beetje extra warm laten lopen voor het Openingstoernooi dat wij op zondag 2 september a.s. zullen organiseren. Dit is een paar dagen voordat de competitie van start zal gaan en is dus een mooie gelegenheid om te gaan bowlen!

In verband met de vakanties zal de mail met alle informatie pas begin augustus aan u verstuurd worden, vanaf dat moment kunt u ook inschrijven voor dit unieke toernooi. We hebben een leuke opzet bedacht en willen er een echt verenigingstoernooi van te maken. Noteer het dus al in uw agenda: zondag 2 september 2018: Openingstoernooi BVT.

Ik wens iedereen nog een fijne vakantie, en tot binnenkort!

Berry Termeer