De tarieven van de BVT en de NBF voor het seizoen 2022-2023 zijn bekend. De penningmeester verzoekt iedereen tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2022, d.d. 1 juni 2022. zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld.

Op 1 juni vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van BVT plaats.

We hebben teruggeblikt op het afgelopen jaar maar ook voorruit gekeken naar o.a. het 50-jarig bestaan. Daarnaast werden de aanwezige leden op de hoogte gebracht van hoe de vereniging ervoor staat. Er werd gestemd op de jaarrekening van 2021, de begroting van 2022 en op benoeming nieuw erelid. Hieronder worden de belangrijkste momenten toegelicht.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 1 juni 2022.

Graag nodigt het bestuur van Bowling Vereniging Tilburg haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 1 juni 2022. De vergadering begint om 20.00 uur op Dolfijn l the plays to be, locatie 1e verdieping. Inloop vanaf 19.45 uur. De koffie staat klaar.

Op de agenda dit jaar de volgende onderwerpen:

fritsDe gezondheid van bestuurslid Frits Verkooien (77) gaat hard achteruit.

Berry Termeer heeft namens het bestuur contact met de familie van Verkooijen, vooral met zijn vrouw Bernadette. Helaas ontvangen wij verdrietige updates over zijn gezondheid. Wat de kans op herstel is weten wij op dit moment niet. Frits is inmiddels overgeplaatst naar Behandelcentrum Damast, waar hij werkt aan zijn herstel.

Wil je graag een persoonlijk beterschapswens of een hart onder de riem sturen naar Frits? Adresseer je post dan als volgt:

Damast
Kamer 9 t.a.v. Frits Verkooijen
Leijweg 48
5022 KA Tilburg

Er is tijdens de donderdagavondleague van 7 april ook een beterschapkaart rondgegaan waarbij je een kort berichtje voor Frits kon achterlaten. Wij hebben gezorgd dat de kaart bij Frits bezorgd werd.

Minister Kuipers heeft op de persconferentie dinsdagavond aangekondigd dat Nederland weer open gaat, in grote stappen die snel op elkaar volgen.

Gelukkig, Nederland gaat weer terug naar normaal en ook de maatregelen binnen de (horeca)sport verdwijnen langzaam. Daar zijn we als Bowling Vereniging Tilburg erg blij mee!

Per vrijdag 18 februari kan de horeca op spellocaties (waaronder Dolfijn) open tot 01.00 uur en blijft het coronatoegangsbewijs (CTB) gelden waar het nu ook getoond moet worden. Binnen is een bezoekersnorm, placering, het dragen van mondkapjes en de 1,5 meter afstandsregel niet meer verplicht.

Op 25 februari gelden overal de normale openingstijden en vervalt ook de CTB-plicht op plaatsen waar minder dan 500 mensen bijeen zijn.

De coulanceregeling, m.b.t. deelnamekosten niet in rekening brengen voor de teams/spelers die niet aanwezig zijn, komt per 25 februari te vervallen.