Op 31 maart jl. heeft de algemene ledenvergadering van de vereniging plaatsgevonden. Normaliter georganiseerd op de bowlinglocatie van Dolfijn, maar dit keer in de vorm van een interactieve Microsoft Teams vergadering met 18 aanwezige leden. We hopen volgend jaar weer fysiek samen te mogen komen.

Door een goede en strakke voorbereiding is deze algemene ledenvergadering prima verlopen. Belangrijke agendapunten waren het financieel verslag over het afgelopen boekjaar. De balans en resultatenrekening alsmede een begroting voor het huidige boekjaar. Contributieafdracht aan de BVT voor het seizoen 2021-2022. Opheffen van de dinsdagavond trio league. Gewijzigde opzet donderdagavond trio league en de komst van een nieuwe dinsdagavond dubbel league.

Heeft u de algemene ledenvergadering gemist of wilt u het nog even teruglezen? De notulen kunt u via de button onderaan het artikel downloaden, mits u een geregistreerd lid bent en ingelogd op deze website. De belangrijkste punten lichten we hier ook even toe:

Contributie 2021-2022
Het bestuur stelt voor om vanwege de bijzondere omstandigheden de contributie in het komende seizoen een eenmalige korting te verlenen op de BVT-afdracht (en dus niet op de NBF-afdracht). Dit als compensatie voor de verenigingsactiviteiten die niet hebben kunnen plaatsvinden als gevolg van de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus.

De contributie voor het seizoen 2021-2022 bedraagt:

Lidmaatschap Contributie (NBF + BVT)
Jeugd € 40,96
Senioren 18 t/m 21 € 46,18
Senioren 22 t/m 64 € 51,36
Senioren 65+ € 46,18
Dubbelleden € 23,80


Opgelet: Voor nieuwe leden bedraagt de contributie plus 5,00 EUR voor het inschrijven.

De contributie dient uiterlijk 27 augustus 2021 te zijn ontvangen op rekeningnummer NL56INGB0003483058 t.n.v. Bowlingvereniging Tilburg onder vermelding van uw voor- en achternaam en NBF pasnummer.

Huisleagues 2021-2022

Dinsdagavond trio huisleague
Komt te vervallen.

Dinsdagavond dubbel huisleague
Nieuwe competitievorm:

  • Totaal 8 speelrondes.
  • Aanvang 20:30 uur.
  • 4 games per speelavond.
  • Per wedstrijd dienen er 2 spelers te spelen.
  • Tarief per speeldag bedraagt € 28,00 (€ 3,50 per game) per dubbel.

Woensdag jeugdleague
Ongewijzigd.

Donderdagavond trio huisleague
Gewijzigde opzet:

  • Maximumaantal teams van 16 naar 24.
  • Aanvang vervroegd van 20:30 uur naar 20:00 uur.
  • Aantal games van 3 naar 4 games per speelavond.
  • Tarief per speeldag bedraagt € 42,00 (€ 3,50 per game) per trio.

Inschrijving huisleagues voor het aankomende seizoen is geopend. Klik hier om u (team)inschrijving te voltooien. 

Hopelijk hebben we jullie hiermee voldoende geïnformeerd. Voor vragen en opmerkingen is het BVT-bestuur vanzelfsprekend bereikbaar.

Met sportieve groet,

BVT-bestuur

 

 

{show accesslevels="BVT Leden"}Notulen ALV 2021{/show}