Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering en Algemene Ledenvergadering op woensdag 31 maart 2021.

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering en Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Tilburg. Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 31 maart 2021, online via Microsoft Teams. Aanvangstijd 20:00 uur (s.v.p. inloggen vanaf 19.45 uur).

Het bestuur hecht zeer veel waarde aan het persoonlijk contact en de interactie met de leden, maar helaas is het bestuur genoodzaakt onze vergadering online te organiseren.

Om iedereen toegang te geven tot de vergadering, is het van belang dat we bij aanmelding(en) voor de vergadering, ook een e-mailadres ontvangen. Na aanmelding ontvang je op dat betreffende e-mailadres een bericht waarin staat dat Stephan van Bezouw je namens het bestuur heeft uitgenodigd voor de BVT Algemene Ledenvergadering. Door deze uitnodiging te accepteren zal deze vergadering in je agenda te komen staan, waar jij dan aan kunt deelnemen op woensdag 31 maart 2021.

Ik meld me aan voor de ALV2021!

 

AGENDA:

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

 • FinanciĆ«le zaken
  • Financieel overzicht 2019
  • Verslag kascommissie 2019
 • Wat verder ter tafel komt

Algemene ledenvergadering

 • Algemeen
 • FinanciĆ«le zaken
  • Financieel overzicht 2020
  • Verslag kascommissie 2020
  • Verkiezing kascommissie 2021
  • Begroting 2021
 • Ledenadministratie
  • Verslag ledenadministratie 2020
  • Het NBF-lidmaatschap
  • Contributie tarieven 2021-2022
 • Wedstrijdzaken
  • Huisleagues 2020-2021
  • Huisleagues 2021-2022
  • Tilburgse Kampioenschappen 2020-2021
  • Pasgemiddelde 2021-2022
 • Bestuursverkiezing
  • Het bestuur van de vereniging
 • Wat verder ter tafel komt

Voor de ouders/verzorgers van onze jeugdleden zullen we naar verwachting op woensdag 7 april een aparte online vergadering houden. Meer informatie volgt spoedig.

Het bestuur stelt uw deelname aan de vergadering zeer op prijs.

Met sportieve groet,
Bestuur BVT