luc erelidLuc Jansen benoemd tot Erelid van Bowling Vereniging Tilburg.

Op woensdag 29 mei heeft de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, Luc Jansen benoemd tot Erelid van de vereniging. Dit om uitdrukking te geven aan haar waardering voor de wijze, waarop hij de bowlingsport in het algemeen en met name van onze vereniging in het bijzonder gediend heeft, en nog zal blijven dienen.

De Erelid-trofee werd uitgereikt door de Erevoorzitter van de vereniging Ton Zandboer.

Gefeliciteerd namens het bestuur en leden van de BVT.