Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 mei 2019.

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Tilburg. Deze vergadering zal worden gehouden op 29 mei 2019, Dolfijn l the plays to be Ringbaan Oost 2A, 5013 CA Tilburg.

De 1e verdieping is open vanaf 19:15 uur en de vergadering zelf vangt aan om 19:30 uur.

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededeling
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018 (zie bijlage)
 4. Verslag Financiële zaken 2018
  • Eindbalans boekjaar
  • Verslag kascommissie
 5. Begroting 2019
 6. Verslag Ledenadministratie
  • Contributie- en huisleaguetarieven 2019/2020
 7. Verslag Wedstrijdzaken
 8. Verslag Jeugdzaken
 9. Bestuursverkiezing
 10. Vrijwilliger(s)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

In het bestuur is er een bestuursfunctie beschikbaar, te weten: Secretaris. Interesse? Neem voor een vrijblijvend gesprek over deze bestuursfunctie contact op met  

Leden van Bowling Vereniging Tilburg die zijn ingelogd op deze site zien hieronder een link waarmee de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2018 gedowload kunnen worden.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Berry Termeer
Voorzitter Bowling Vereniging Tilburg

{show usergrouplevels="Manager,Administrator,Bestuur,Leden BVT,Super Users"}Download Verslag ALV 2018{/show}