Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en daarmee zal ook de contributie moeten worden voldaan.

Zoals bij de meeste sportverenigingen, bestaat het grootste deel van de inkomsten van Bowling Vereniging Tilburg uit contributiegelden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt:

Soort lidmaatschap Contributie
Senioren 18 tot en met 21 jaar € 54,00
Senioren 22 jaar tot en met 64 jaar € 59,00
Senioren ouder dan 65 € 54,00
Jeugd € 41,00
Dubbellidmaatschap € 30,00
Eénmalige Administratiekosten voor nieuwe leden € 5,00
Duplicaatpas € 5,00
Overschrijving € 9,00

 

De contributie dient uiterlijk 17 augustus 2018 te zijn ontvangen op rekeningnummer NL56INGB0003483058 t.n.v. Bowling Vereniging Tilburg onder vermelding van uw voor- en achternaam en NBF pasnummer.

Indien u niet heeft betaald bent u niet speelgerechtigd. U kunt derhalve niet deelnemen aan de door de BVT georganiseerde huisleagues en/of door de NBF georganiseerde competities en/of toernooien.

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen er zorg voor te dragen dat dit vóór 31 juli 2018 bij het bestuur is gemeld. Dit moet per e-mail of per post via Haydnstraat 184, 5011 NM Tilburg. Bij te late afmelding is altijd de gehele contributie afdracht verschuldigd.