Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 mei 2018.

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Tilburg. Deze vergadering zal worden gehouden op 30 mei 2018, Dolfijn l the plays to be Ringbaan Oost 2A, 5013 CA Tilburg.

De 1e verdieping is open vanaf 19:15 uur en de vergadering zelf vangt aan om 19:30 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de Algemene ledenvergadering 2017 (zie bijlage)
 4. Verslag Financiële zaken 2017
  • Eindbalans boekjaar
  • Verslag kascommissie
 5. Begroting 2018
 6. Verslag Ledenadministratie
  • Contributie- en huisleaguetarieven 2018/2019
  • NBF contributievoorstel 2019/2020
 7. Verslag Wedstrijdzaken
 8. Verslag Jeugdzaken
 9. Begroting 2018
 10. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar:
Wesley Selier als lid van het bestuur in de functie Wedstrijdzaken.

Tegenkandidaten kunnen, met inachtneming van het gestelde in de statuten, zich aanmelden tot uiterlijk een week voor aanvang de vergadering bij het bestuur.

 1. Vrijwilliger(s)
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

In het bestuur is er een bestuursfunctie beschikbaar, te weten: Secretaris. Interesse? Neem voor een vrijblijvend gesprek over deze bestuursfunctie contact op met   

Leden van Bowling Vereniging Tilburg die zijn ingelogd op deze site zien hieronder een link waarmee de notulen van de ALV van 2017 gedowload kunnen worden.

Met vriendelijke groet,
Berry Termeer namens het bestuur van Bowling Vereniging Tilburg