Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Inschrijven

Binnenkort bij BVT
  

We leven momenteel in woelige tijden waarbij wij als bestuur als eerste aan de gezondheid denken van onze leden, wij hopen dat het goed met jullie en je familie gaat. Wij willen jullie graag verder informeren over hoe wij nu verder gaan.

Zoals jullie hebben gelezen op onze website en op facebook hebben wij de competitie stop gezet. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en de NBF. Wij realiseren ons dat dit een flinke impact heeft op onze leden, maar jullie gezondheid staat voorop. Als bestuur zullen we de stand van zowel de dinsdag- als de donderdagavondleague aanhouden als definitieve uitslag. Aangezien we momenteel minder gebowld hebben is het bestuur aan het onderzoeken hoe we onze leden hiervoor kunnen compenseren. We denken momenteel aan het verlengen en/of vervroegen van de zomerleague en een slot/begin toernooi. Als wij hierover meer informatie hebben zullen wij jullie informeren volgens de normale wegen.

Op een persconferentie maakte premier Mark Rutte bekend dat het verbod op ‘samenkomsten’ en ‘evenementen’ wordt verlengd tot 1 juni 2020. Het bestuur heeft daarop besloten dat de huisleagues als gevolg van het coronavirus per direct worden gestopt.

Eerder verbood het kabinet samenkomsten tot 6 april. Daaronder viel ook de sluiting van horeca (waaronder Dolfijn ‘the plays to be’) en sportclubs. Met de verlenging van de sluiting is er voor de BVT geen andere optie dan het huidige seizoen onafgemaakt te eindigen.

Volgens bestuurslid Wedstrijdzaken Wesley Selier zijn de Tilburgse competitie spelers niet blij. "Het is een enorme teleurstelling dat het seizoen niet afgemaakt kan worden, maar het besef is er dat er weinig keus is. Er zijn belangrijkere dingen nu."

Inschrijving deelname huisleagues 2020-2021 geopend!
Het bestuur kijkt met een voorzichtige blik naar de toekomst en hoopt in ieder geval een Zomerleague te kunnen gaan organiseren. De inschrijving voor deelname huisleagues 2020-2021 is in ieder geval open gezet. Klik hier voor het inschrijfformulier. We hopen u weer allen in goede gezondheid en met veel enthousiasme te mogen ontvangen.

corona blog

In dit BVT blog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus.

[Update 02-04-2020 14:00] NBF: Nationale Leagues per direct gestopt
De NBF heeft bekend gemaakt dat de Nationale Leagues en Regionale Leagues per direct worden gestopt, de resterende speeldagen worden niet meer ingehaald. De standen blijven zoals ze nu zijn maar er worden geen kampioenen aangewezen. Er vinden ook geen promoties of degradaties plaats. Teams die speelkosten vooruit hebben betaald kunnen een restitutie aanvragen. Zij hebben hierover bericht ontvangen.

[Update 26-03-2020 15:02] Nieuwe data EK Jeugd 2020 bekend
Het organisatiecomité van het EK jeugd 2020 heeft verschillende opties geëvalueerd in samenwerking met alle EK-partners. Het EK Jeugd zal nu plaatsvinden van 9 tot 17 oktober 2020 te Tilburg (Dolfijn en Koepelhal). Klik hier voor meer informatie.

[Update 26-03-2020 11:15] Bestuursupdate
Het bestuur heeft een crisisberaad gehad en heeft o.a. besproken met wat de nieuwe maatregelen voor de bowlingsport betekent. Feit is dat de BVT de competitie definitief heeft afgelast. Mocht de vereniging de vrijbrief krijgen om toch eerder dan 1 juni de bowlingsport te kunnen beoefenen, dan zal er vervroegd een zomerleague worden opgestart. Klik hier voor meer informatie.

[Update 24-03-2020 13:01] BVT Hemelvaart jeugdtoernooi afgelast
Het Tilburgse 'junior Schietspoel' toernooi is helaas ook afgelast. Klik hier voor meer informatie.

Er komen weer een paar belangrijke data aan. Op uiterlijk 31 augustus a.s. dient uw contributie op de rekening van onze vereniging te staan. Op zondag 1 september is het jaarlijkse openingstoernooi en in de eerste week van september starten de huisleagues. Wat hebben deze data nu met elkaar te maken?

Er zijn nog steeds een aantal leden die hun contributie nog niet hebben voldaan, terwijl de uiterste betaaldatum (16 augustus 2019) al ruim is verstreken. Dit is niets nieuws want dat komt ieder jaar terug, en meestal met dezelfde namen. Dit jaar zullen alle spelers die niet op tijd betaald hebben zonder pardon worden afgemeld bij de NBF zodat wij daar geen afdracht over hoeven te betalen. Het directe gevolg is dat deze spelers ook niet meer speelgerechtigd zijn.

Als uw contributie niet op tijd is betaald kunt u NIET deelnemen aan de huisleagues en het openingstoernooi!

Dit seizoen is het simpel. Alleen leden die op tijd hun contributie hebben betaald zien hun naam terug op het scoreformulier. Te laat met betalen of sowieso nog niet betaald; dan kunt u niet spelen.

Het nieuwe lidmaatschapsjaar gaat bijna weer in, daarom een herinnering voor diegenen die hun contributie nog niet betaald hebben om dit per omgaande te doen.

Het tijdig betalen van de contributie blijft de verantwoording van elk lid, evenals het tijdig afmelden. Het bestuur voert het beleid dat bij nalatigheid in de nakoming van de contributieverplichting het lid zonder pardon wordt afgemeld bij de Nederlandse Bowling Federatie. Dit om financiële risico's te beperken aangezien de Nederlandse Bowling Federatie op haar beurt de vereniging factureert m.b.t. de verschuldigde contributie.

Indien je door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dan dien je tijdig, dat wil zeggen vóór 25 augustus 2019, contact op te nemen met ledenadministratie (). Ledenadministratie zal met je overleggen of een betalingsregeling mogelijk is, en zo ja, in welke vorm deze kan worden gegoten.