De start van de huisleagues nadert, we mogen weer aan de bak! Op donderdag 7 september is het zo ver, dan start om 20:00 uur de eerste league van het seizoen 2023-24. Voor een goede start hebben we een aantal basisafspraken op een rij gezet.

Speelschema
Het speelschema staat inmiddels online, standenlijsten en dergelijke worden bijgewerkt na de eerste speeldag.

Starttijd league-avond
De donderdagleague start indien mogelijk om 19:50 uur met ingooien. Zorg dat u uiterlijk 15 minuten vooraf aanwezig bent.

Competitiegelden
Gelieve de volledige baanhuur per team uiterlijk 10 minuten voor aanvang ingooien gepast te voldoen bij de counter van Dolfijn. Na betaling overhandigd u het betaalbewijs aan het leaguesecretariaat. Voor de donderdag is het 48,00 euro.

Handicap
De handicap (lees: bonus) wordt berekend op basis van 70% van 230 scratch. De maximum handicap per game is 60. De handicap wordt na elke speelronde opnieuw bepaald door het scoreprogramma zodra door de speler een minimum aantal games is gespeeld. 

Speelwijze
Er wordt gespeeld volgens de Amerikaanse speelwijze, u wisselt dus na iedere frame van baan. Zodra de monitor aangeeft dat u kunt bowlen wordt van u verwacht dat u bowlt, u hoeft niet te wachten tot andere spelers van uw team klaar zijn.

U stapt alleen op de approach als u gaat gooien, wachten tot de bal terugkomt doet u in het spelersgebied.

Incompleet team
Indien een team niet compleet is, kan het team voor de ontbrekende speler geen punten behalen. De tegenstander van de ontbrekende speler speelt tegen de blindscore (140) van die speler. Het team is te allen tijde verplicht de volledige baanhuur te betalen.

Wedstrijd ‘inhalen’
Mocht uw team verhinderd zijn op een bepaalde datum dan is er een mogelijkheid om de wedstrijd vooraf te spelen. U dient dit aan te geven via een mail aan en zelf een baan te reserveren bij het bowlingcentrum. Eventuele extra kosten buiten de normale baanhuur zijn voor eigen rekening. Na afloop vraagt u een uitdraai van de scores aan de counter welke u in kunt leveren bij het leaguebestuur. Een wedstrijd achteraf inhalen is niet mogelijk.

Blindscore
Voor een afwezige speler kan een blindscore worden ingezet, hierbij wordt de afwezige speler met meest gespeelde games vervangen door een blindscore. Deze blindscore is 140 en telt alleen mee voor de teamgame en het teamtotaal. De blindscore kan individueel geen punten halen. Indien twee of meer spelers afwezig zijn wordt het hele team als afwezig beschouwd en kunnen er geen punten worden behaald. 

BYE team
Voor de te behalen punten indien men tegen het BYE-team speelt: Om een teampunt te winnen dient de teamscore minimaal de som van de gemiddelden van de spelers te zijn minus 30 pins. Voor individuele punten dient een speler minimaal zijn of haar gemiddelde te gooien. Op deze manier voorkomen we dat spelers opzettelijk laag gooien om extra handicap te krijgen.

Baanvulling
Meespelen bij een ander team is alleen mogelijk tegen betaling in het geval u bowlt in het BYE team. De scores die worden behaald tellen niet mee voor het eigen gemiddelde. Informeer naar de mogelijkheid bij het bestuur als u interesse heeft.

Voor de duidelijkheid: invallen bij een incompleet team behoort niet tot de mogelijkheid.

Extra bijdrage 'BYE team'
Dit seizoen hebben we te maken met een oneven aantal teams en omdat er gespeeld wordt volgens de Amerikaanse speelwijze, betekent dat de kosten voor de baanhuur (baan 24) evenredig over 23 teams verdeeld wordt. Vanaf speelronde 3 bedraagt de baanhuur 50,00 euro totdat er sprake is van een 24e team. Bij 24 teams bedraagt de baanhuur 48,00 euro. De baanhuur voor speelronde 1 & 2 zijn voor rekening van de vereniging.

Bowlingshirt
Van een team wordt verwacht dat het uniforme shirts draagt. Bowlingshirts zijn o.a. te bestellen via Dolfijn Proshop, maar een gewoon poloshirt kan natuurlijk ook.

Baanconditie
Het oliepatroon voor de eerste periode is Carbon (42ft).

Wijzigingen doorgeven
Wijzigt er iets aan de teamnaam of teamsamenstelling geef dit dan tijdig (minimaal één week voor de speeldag) door aan het wedstrijdsecretariaat (). Wijzigingen welke terloops, mondeling of welke andere manier dan ook worden doorgegeven zullen niet in behandeling worden genomen.

Let op: per team kunnen naast het aantal vereiste spelers eenzelfde aantal reservespelers worden aangemeld.

Tot slot
Het bestuur en het leaguesecretariaat wenst alle teams heel veel succes, plezier en sportiviteit toe.