Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Binnenkort bij BVT
  

Op 1 juni vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van BVT plaats.

We hebben teruggeblikt op het afgelopen jaar maar ook voorruit gekeken naar o.a. het 50-jarig bestaan. Daarnaast werden de aanwezige leden op de hoogte gebracht van hoe de vereniging ervoor staat. Er werd gestemd op de jaarrekening van 2021, de begroting van 2022 en op benoeming nieuw erelid. Hieronder worden de belangrijkste momenten toegelicht.

 • frits erelidTot erelid werd benoemd Dhr. Frits Verkooijen.
 • Het financieel jaarverslag 2021 en de begroting 2022 kregen instemming.
 • De contributie 2022-2023 is vastgesteld op:
  • Jeugd: € 41,40
  • Senioren 18 t/m 21: € 46,70
  • Senioren 22 t/m 64: € 51,95
  • Senioren 65-plus: € 46,70
  • Dubbelleden: € 24,00
 • Het leaguetarief 2022-2023 is vastgesteld op:
  • Dinsdagavondleague: € 28,00 per speeldag, per team
  • Donderdagavondleague: € 42,00 per speeldag, per team
  • Jeugdleague: € 22,00 per maand, per persoon
 • Het bestuur is met de vergadering overeengekomen om halverwege volgend seizoen advies in te winnen, bij de teamcaptains van de donderdagavondleague, met of de voorkeur geniet om 3 games i.p.v. 4 games te spelen. Dit naar aanleiding voorstel van Dhr. Thijs Kruiver. Uitkomst en/of besluit zal in de ALV van 2023 worden toegelicht.
 • Een feestcommissie is aangesteld voor het organiseren van het 50-jarig bestaan. De (voorlopige) feestcommissie bestaat uit: Berry Termeer, Wesley Selier en Caroline Bakx.

Was je niet aanwezig bij de algemene ledenvergadering, maar wil je toch volledig op de hoogte zijn van wat er is besproken? Download hier de notulen en de presentatie.

Notulen ALV 2022

Presentatie ALV 2022