Afdrukken
Categorie: Bestuursnieuws
Hits: 476

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 1 juni 2022.

Graag nodigt het bestuur van Bowling Vereniging Tilburg haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 1 juni 2022. De vergadering begint om 20.00 uur op Dolfijn l the plays to be, locatie 1e verdieping. Inloop vanaf 19.45 uur. De koffie staat klaar.

Op de agenda dit jaar de volgende onderwerpen:

  1. Opening
  2. Mededelingen / ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen - Algemene Ledenvergadering 31 maart 2021
  4. Financieel verslag 2021
  5. Verslag kascommissie 2021
  6. Benoeming kascommissie 2022
  7. Begroting 2022 en contributie 2022-2023
  8. Verslag ledenadministratie
  9. Verslag wedstrijdzaken en huisleague tarieven 2022-2023
  10. 50-jarig bestaan
  11. Bestuursverkiezing
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

Het bestuur nodigt je uit om na afloop nog even na te praten en een drankje te drinken.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Berry Termeer
Voorzitter Bowling Vereniging Tilburg