Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Inschrijven

Binnenkort bij BVT
  

Er komen weer een paar belangrijke data aan. Op uiterlijk 31 augustus a.s. dient uw contributie op de rekening van onze vereniging te staan. Op zondag 1 september is het jaarlijkse openingstoernooi en in de eerste week van september starten de huisleagues. Wat hebben deze data nu met elkaar te maken?

Er zijn nog steeds een aantal leden die hun contributie nog niet hebben voldaan, terwijl de uiterste betaaldatum (16 augustus 2019) al ruim is verstreken. Dit is niets nieuws want dat komt ieder jaar terug, en meestal met dezelfde namen. Dit jaar zullen alle spelers die niet op tijd betaald hebben zonder pardon worden afgemeld bij de NBF zodat wij daar geen afdracht over hoeven te betalen. Het directe gevolg is dat deze spelers ook niet meer speelgerechtigd zijn.

Als uw contributie niet op tijd is betaald kunt u NIET deelnemen aan de huisleagues en het openingstoernooi!

Dit seizoen is het simpel. Alleen leden die op tijd hun contributie hebben betaald zien hun naam terug op het scoreformulier. Te laat met betalen of sowieso nog niet betaald; dan kunt u niet spelen.