Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Inschrijven

Binnenkort bij BVT
  

Het nieuwe lidmaatschapsjaar gaat bijna weer in, daarom een herinnering voor diegenen die hun contributie nog niet betaald hebben om dit per omgaande te doen.

Het tijdig betalen van de contributie blijft de verantwoording van elk lid, evenals het tijdig afmelden. Het bestuur voert het beleid dat bij nalatigheid in de nakoming van de contributieverplichting het lid zonder pardon wordt afgemeld bij de Nederlandse Bowling Federatie. Dit om financiële risico's te beperken aangezien de Nederlandse Bowling Federatie op haar beurt de vereniging factureert m.b.t. de verschuldigde contributie.

Indien je door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dan dien je tijdig, dat wil zeggen vóór 25 augustus 2019, contact op te nemen met ledenadministratie (). Ledenadministratie zal met je overleggen of een betalingsregeling mogelijk is, en zo ja, in welke vorm deze kan worden gegoten.