Afdrukken
Categorie: Bestuursnieuws
Hits: 1359

Beste Leden,

Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de algemene leden vergadering van onze vereniging op woensdag 6 mei 2015 in ons Bowling Centrum “Dolfijn”. Aanvang 19.30 uur.

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering 2014 voor verslag: {phocadownload view=file|id=15|target=s}
 4. Verslag kascontrole
 5. Financieel verslag
 6. Contributie en leaguebijdragen
 7. Verslag wedstrijdzaken
 8. Verslag Jeugd
 9. Bestuurverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar R. van der Griend (voorzitter)
  Aftredend en niet herkiesbaar A. van Gool (wedstrijdzaken)

  Kandidaten kunnen voor bovenstaande functies zich aanmelden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij een van de bestuursleden.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

     

Aansluitend Avond der Kampioenen. Aanvang 20.30u.