Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Inschrijven

Binnenkort bij BVT
  

Vergeet uw contributie betaling niet.

Per 1 september a.s. moet de ledenadministratie van Bowling Vereniging Tilburg up-to-date zijn. Dat is het moment dat de facturering voor het nieuwe seizoen loopt. Vanaf dit seizoen is er bij de NBF geen wachtstatus meer, derhalve zullen leden die niet aan hun financiële verplichtingen tegenover de vereniging hebben voldaan zonder tegenbericht bij de NBF worden afgemeld.

De contributie dient uiterlijk 31 augustus 2017 te zijn ontvangen op rekeningnummer NL56INGB0003483058 t.n.v. Bowling Vereniging Tilburg onder vermelding van uw voor- en achternaam en NBF pasnummer. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap en contributietarieven.