Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Inschrijven

Binnenkort bij BVT
  

berry 200Bowling Vereniging Tilburg heeft een nieuwe voorzitter. Berry Termeer werd op de afgelopen Algemene Ledenvergadering met unanieme stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter.

Berry heeft zich als eerste doel gesteld het ledenaantal van BVT weer terug te brengen naar het oude niveau.

De bestuursfuncties Secretaris en Jeugdzaken zijn helaas nog onvervuld. Mocht u interesse hebben in een van de functies, meld u dan aan bij het bestuur.