Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Inschrijven

Binnenkort bij BVT
  

De contributietarieven voor het seizoen 2017-2018 zijn bekend.

Als u lid wordt van Bowling Vereniging Tilburg wordt u automatisch lid van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) en u ontvangt een digitale Sportpas. Deze is via de APP (Android en iOS ) van de NBF verkrijgbaar.

Wat krijgt u als bowler o.a. voor uw verenigingslidmaatschap?

  • Korting op baanhuur bij bijna alle NVB-bowlingcentra
  • Je ontvangt vier keer het magazine Bowlen.nl met daarin interviews en interessante nieuwtjes
  • Deelname aan door vereniging georganiseerd huisleagues (senioren: dinsdag en donderdag, jeugd: woensdag)
  • Deelname aan Verenigingskampioenschappen (indien kampioen ook NBF Dag der Kampioenen)
  • Mogelijkheid tot het behalen van erkende oorkondes
  • Inspraak in het reilen en zeilen binnen de vereniging
  • Inspraak over het beleid van de NBF via de vereniging

Om deel te nemen aan het bowlingseizoen, welk loopt van 1 september t/m 31 augustus van het daaropvolgende jaar, dient u uw contributie te voldoen aan de vereniging. Leden van BVT ontvangen voor het einde van het lopende seizoen een email met de contributiebedragen voor het volgende seizoen. Geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen de brief ook downloaden van deze website via de link in dit artikel.

Let op: De contributie dient uiterlijk 31 augustus 2017 te zijn ontvangen op rekeningnummer NL56INGB0003483058 t.n.v. Bowling Vereniging Tilburg onder vermelding van uw voor- en achternaam en NBF pasnummer.

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen er zorg voor te dragen dat dit vóór 31 juli 2017 bij het bestuur is gemeld. Dit kan alleen per e-mail of per post via Haydnstraat 184, 5011 NM Tilburg. Bij te late afmelding is ALTIJD de gehele contributie afdracht verschuldigd.